Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
31-8-2019
Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Değişiklikler.
Ahmet Ağar
25-6-2019
İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
Ahmet Ağar
27-5-2019
Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.
Ahmet Ağar
23-4-2019
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı
Ahmet Ağar
19-3-2019
İşyerindeki İşçi Sayısına İlave İşçi Alan İşverenlere Üç Ay Süreyle 2.02,80 TL Ücret Desteği Sağlanacaktır
Ahmet Ağar
29-1-2019
İşverenlere 2019 Yılunda da Asgari Ücret Desteği Uygulanacaktır
Ahmet Ağar
24-12-2018
Üç Yıldan Beri Ölümlü İş Kazası Olmayan Çok Tehlikeli İşyerlerinde 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Sigorta Prim Teşviki Uygulanacaktır.
Ahmet Ağar
04-12-2018
400 Bin İşyeri 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacaktır.
Ahmet Ağar
14-10-2018
İş Kazasının Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi?
Ahmet Ağar
29-8-2018
İşçinin İşe Geç Gelmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi
Ahmet Ağar
26-6-2018
Yeni İşyeri Açan gençlerin primleri Hazine Tarafından Ödenecek, 1.7.2018 Tarihinden İtibaren 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerinde Zorunlu BES Uygulanacak
Ahmet Ağar
18-5-2018
İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir
Ahmet Ağar
11-4-2018
Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve Diğer Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanma İmkanı Getirildi

Ahmet Agar
İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler
Sayfa :[1][2][3][4][5] | ?leri ? | >>>Son sayfa


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4817 S. K.'na Göre Kaçak Yabancı İşçi Çalıştıranlara Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları