Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
23-9-2020
Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu
Ahmet Ağar
27-8-2020
İşçinin İşe İadesi Ve SGK’ya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar.
Ahmet Ağar
31-7-2020
Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta Prim Desteğinden Yararlanacaktır
Ahmet Ağar
29-6-2020
01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludur.
Ahmet Ağar
29-5-2020
Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
Ahmet Ağar
26-4-2020
İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri ile Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması ve Prim Teşviklerinden Yararlanma
Ahmet Ağar
15-4-2020
2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği.
Ahmet Ağar
23-3-2020
Koronavirüs Veya Başka Nedenlerle Ekonomik Sıkıntıya Düşen İşverenler, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurarak Yararlanabilirler
Ahmet Ağar
23-2-2020
Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecektir.
Ahmet Ağar
22-10-2019
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve YMM’lerin Başka Bir İşyerinde Hizmet Akdi İle Çalışma Yasağı Kaldırılmalıdır.
Ahmet Ağar
31-8-2019
Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Değişiklikler.
Ahmet Ağar
25-6-2019
İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
Ahmet Ağar
27-5-2019
Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.
Ahmet Ağar
23-4-2019
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı
Sayfa :[1][2][3][4][5] | ?leri ? | >>>Son sayfa


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları