Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
29-1-2009
5510 Sayılı Kununun Getirdikleri
Ahmet Ağar
29-1-2009
Bağ-Kur'a Kaydını Yaptırmamış Serbes Çalışanlar ve Şirket Ortakları
Ahmet Ağar
29-1-2009
Serbest Meslek Kazancı Vergi Mükellefi ve Şirket Yöneim Kurulu Üyelerine Kolaylık
Ahmet Ağar
29-1-2009
İşyeri Bild. Kuruma Verilmesi, İşçinin Hzm. Akdinin Sona Erm. Halinde Bildirim Yükümlülüğü
Sayfa :ilksayfa<<< | Geri? | [5][6][7][8][9][10]


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları