Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
23-3-2020
Koronavirüs Veya Başka Nedenlerle Ekonomik Sıkıntıya Düşen İşverenler, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurarak Yararlanabilirler
Ahmet Ağar
23-2-2020
Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecektir.
Ahmet Ağar
22-10-2019
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve YMM’lerin Başka Bir İşyerinde Hizmet Akdi İle Çalışma Yasağı Kaldırılmalıdır.
Ahmet Ağar
31-8-2019
Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Değişiklikler.
Ahmet Ağar
25-6-2019
İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
Ahmet Ağar
27-5-2019
Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.
Ahmet Ağar
23-4-2019
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı
Ahmet Ağar
19-3-2019
İşyerindeki İşçi Sayısına İlave İşçi Alan İşverenlere Üç Ay Süreyle 2.02,80 TL Ücret Desteği Sağlanacaktır
Ahmet Ağar
29-1-2019
İşverenlere 2019 Yılunda da Asgari Ücret Desteği Uygulanacaktır
Ahmet Ağar
24-12-2018
Üç Yıldan Beri Ölümlü İş Kazası Olmayan Çok Tehlikeli İşyerlerinde 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Sigorta Prim Teşviki Uygulanacaktır.
Ahmet Ağar
04-12-2018
400 Bin İşyeri 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacaktır.
Ahmet Ağar
14-10-2018
İş Kazasının Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi?
Ahmet Ağar
29-8-2018
İşçinin İşe Geç Gelmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi
Ahmet Ağar
26-6-2018
Yeni İşyeri Açan gençlerin primleri Hazine Tarafından Ödenecek, 1.7.2018 Tarihinden İtibaren 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerinde Zorunlu BES Uygulanacak
Sayfa :[1][2][3][4][5][6] | ?leri ? | >>>Son sayfa


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları