Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
09-03-2016
Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
Ahmet Ağar
01-2-2016
İşverenlerin 100 Liralık SigortaPrimi Hazinece Karşılanacak
Ahmet Ağar
09-1-2016
2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları
Ahmet Ağar
06-5-2015
Torba Kanunla Yapılan Düzenlemeler ve Getirilen Yenilikler
Ahmet Ağar
14-3-2015
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Bir Nisandan İtibaren Sigortalı Yapılacak
Ahmet Ağar
21-1-2015
Fazla Çalışma İçin Her Yıl İşçiden Onay Alınması Gerekir
Ahmet Ağar
22-12-2014
SG Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerden Gelen İşçilir Üç Aydan Sonra Sigortalı Sayılacaktır.
Ahmet Ağar
01-11-2014
Torba Yasa İle Getirilen Avantajlar ve Yapılan Haksızlıklar
Ahmet Ağar
30-9-2014
İhale Konusu İşler İle Özel Nitelikteki İnşaat İşlerine Ait Eksik İşçilik Borcu Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir
Ahmet Ağar
04-8-2014
Bir İşte Çalışmayanlardan Zorunlu Olarak GSS Primin Alınması Hukuka Aykırıdır.
Ahmet Ağar
21-6-2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Risk Değerlendirmesi
Ahmet Ağar
19-5-2014
Sigortasız Çalıştıralanların Tespiti ve Tiscil İşlemleri
Ahmet Ağar
22-4-2014
Yabancı İşçilerin İkamet Teskeresi ve Sigortaya Bildirimi
Ahmet Ağar
05-4-2014
Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve İtiraz Süreci
Sayfa :[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları