Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
04-8-2014
Bir İşte Çalışmayanlardan Zorunlu Olarak GSS Primin Alınması Hukuka Aykırıdır.
Ahmet Ağar
21-6-2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Risk Değerlendirmesi
Ahmet Ağar
19-5-2014
Sigortasız Çalıştıralanların Tespiti ve Tiscil İşlemleri
Ahmet Ağar
22-4-2014
Yabancı İşçilerin İkamet Teskeresi ve Sigortaya Bildirimi
Ahmet Ağar
05-4-2014
Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve İtiraz Süreci
Ahmet Ağar
11-3-2014
Yabancı Uyruklu İşçilerin Eksik Gün Bildirimi İle İlgili Uygulama
Ahmet Ağar
20-1-2014
Hizmet Alım Kapsamında Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Sorunları
Ahmet Ağar
20-10-2013
10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Formu Verilmeyecek
Ahmet Ağar
10-9-2013
1 Eylül 2013 itibarıyla Kısa Vad. Sig. Koll. Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin %2 Olarak Uygulanacaktır
Ahmet Ağar
18-8-2013
İşveren Sigorta Primine Altı Puan Daha Teşvik İndirimi Geldi
Ahmet Ağar
15-7-2013
Yabancı Uyruklu İşçiler İçin Çalışma İzin Belgesinin Alınması
Ahmet Ağar
18-03-2013
Yabancı İşçilerin Üç Aydan Sonra Sigortalı Olmaları Zorunlu mu?
Ahmet Ağar
03-3-2013
İstirahat Raporlarının Bildirim Şekli ve Süresi Değiştirilmiştir.
Ahmet Agar
31-1-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Önemli Bilgiler
Sayfa :[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları