2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLDİ.

 

            I- GİRİŞ :

 

            22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında
olan veya olmayan  her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, 2010 yılı için tespit
edilen ASGARİ ÜCRET, 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğü girmiştir.   

 

            II- ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN KARI  İLE;

 

1- 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri;

 

                 a- 01.01.2010- 30.06.2010 tarihleri arasında günlük 24,30 Tl., aylık brüt 729,00 TL.,

     b- 01.07.2010- 31.12.2010 tarihleri arasında ise günlük 25,35 Tl, aylık brüt 760,50 TL.   

                     olarak tespit edilmiştir.

 

2- 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri;

 

     a- 01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında günlük 20,70 Tl. aylık brüt 621,00 TL.,

                 b- 01.07.2010 -31.12.2010 tarihleri arasında ise günlük 21,60 Tl, aylık brüt 648,00 TL .    

                     olarak tespit edilmiştir.

 

 Bu durumda asgari ücretle çalışan  16 yaşından büyük işçilerin brüt aylık ücretlerine, birinci altı ay  için % 5.20 oranında aylık
36,00
Tl, ikinci altı ay için ise %  4.32 oranında aylık 31,50 TL. zam yapılmıştır.

 

Asgari ücretle çalışan 16 yaşından küçük işçilerin brüt aylık ücretlerine, birinci altı ay için  % 5.35 oranında aylık 31,54 Tl.,
ikinci altı ay  için ise %  4.35 oranında aylık 27,00 TL. zam yapılmıştır.


            Belirlenen yeni asgari ücrete göre, 16 yaşından büyükler için aylık 577,01 TL net  asgari ücretin işverene maliyeti, birinci altı ay
için ayda  885.74 Türk lirası, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise, aylık 499.62 TL. net asgari ücretin işverene maliyeti, ikinci altı ay
için ayda 793,94 Türk Lirası olacaktır.

 

            İş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan bu Asgari Ücret, Türkiye genelinde tek tip olarak tespit edilmiş olup,
 ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

         

          Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Bu ücret
tarafların anlaşması ile düşürülemez, bundan aşağı ücret verilemez.

 

            III- ASGARİ ÜCRETE GÖRE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI :

 

                        A- 16  Yaşından Büyük İşçiler İçin :  

UYGULAMA DÖNEMİ

 

ALT SINIRI

 

ÜST SINIRI

 

 

GÜNLÜK

AYLIK

 

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2010 - 30.06.2010

24,30

729,00

 

157,95

4.738,50

01.07.2010 - 31.12.2010

 

25,35

760,50

 

164,78

4.943,25

                         B- 16  Yaşından Küçük İşçiler İçin : 

                              

            IV- ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  (4/a kapsamında)

01.01.2010 -  30.06.2010

 

SSK KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY)

729,00

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

 

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

ASGARİ ÜCRET

729,00

 

ASGARİ ÜCRET

621,00

SSK PRİMİ %14

102,06

 

SSK PRİMİ %14

86,94

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

7,29

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

6,21

GELİR VERGİSİ % 15

38,27

 

GELİR VERGİSİ % 15

24,50

DAMGA VERGİSİ % 6

4,37

 

DAMGA VERGİSİ % 6

3,73

KESİNTİLER TOPLAMI

151,99

 

KESİNTİLER TOPLAMI

121,38

NET ASGARİ ÜCRET

577,01

 

NET ASGARİ ÜCRET

499,62

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

729,00

ASGARİ ÜCRET

621,00

 

SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı)

121,10

SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı)

142,16

 

İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)

(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) (1)

1,08

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

12,42

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

14,58

 

İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)

(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2)

2,16

 

SSK ALT SINIR PRİM FARKI

(Alt Sanır-Asg.Ücr.) x (% 14 + % 19.5) (3)

36,18

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

885,74

 

SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI

(1)+(2)+(3)

39,42

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

793,94

             V- KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince

  Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

729,00

 

ASGARİ ÜCRET

729,00

SSK PRİMİ %14

102,06

 

SSK  İŞVEREN PRİMİ % 19,5

142,16

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

7,29

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

14,58

KESİNTİLER TOPLAMI

109,35

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

885,74

NET ASGARİ ÜCRET

619,65

 

- Sigorta primi hesaplamasında, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi hükmüne göre, Sigorta Primine Esas Günlük Kazancın Alt Sınırı,
16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağından dolayı, SPEK alt sınırı dikkate alınmıştır.

            - Gelir vergisi hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanunu'nun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve
sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

           - Net ele geçen asgari ücrete 54,68 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 

            VII- SONUÇ:

 

2010 yılında uygulanmak üzere tespit edilmiş bulunan asgari ücret,  işçilerin geçim şartları ve 2010 yılı için tahmin edilen
  enflasyon hedefi gibi faktörlerin dikkate alınmadan tespit edildiği bir gerçektir. Günümüz şartlarına göre 4 kişilik bir ailenin günlük
  24,30 Türk Lirası ile insanca geçinebilmesi maddeten mümkün değildir.  Ancak, işverenlerimizin, çalıştırdıkları işçilerine asgari ücretin
üzerinde bir ücret vereceklerine inanıyorum.  01.01.2010

                

    Ahmet Ağar

              Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sok. No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369-4199374   Fax : 0312- 4199371

 

e-posta: agarahmet@turmob.org.tr

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com


 

| | Bu yazi toplam 3936 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)