Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
29-7-2021
Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecektir.
Ahmet Ağar
15-6-2021
SGK’ya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecektir.
Ahmet Ağar
21-5-2021
Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
Ahmat Ağar
26-4-2021
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sigorta Primleri Fondan Karşılanacaktır.
Ahmet Ağar
30-3-2021
Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem Ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
Ahmet Ağar
27-2-2021
51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndirimi 2021 Yılı Sonuna kadar Uzatılmıştır.
Ahmet Ağar
27-1-2021
İşveren Tarafından Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakit Ücret Desteği İle Bağ Kur, İsteğe Bağlı ve Zorunlu GSS Prim Oranları Artmıştır
24-12-2020
24-12-2020
Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır.
Ahmet Ağar
21-11-2020
Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkânı Getirdi.
Ahmet Ağar
23-9-2020
Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu
Ahmet Ağar
27-8-2020
İşçinin İşe İadesi Ve SGK’ya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar.
Ahmet Ağar
31-7-2020
Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta Prim Desteğinden Yararlanacaktır
Ahmet Ağar
29-6-2020
01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludur.
Ahmet Ağar
29-5-2020
Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
Sayfa :[1][2][3][4][5] | ?leri ? | >>>Son sayfa


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları