SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ >

 01 İstirahat

 03 Disiplin cezası

 04 Gözaltına alınma

 05 Tutukluluk

 06 Kısmi istihdam

 07 Puantaj kayıtları

 08 Grev

 09 Lokavt

 10 Genel hayatı etkileyen olaylar

 11 Doğal afet

 12 Birden fazla

 14 Diğer

 15 Devamsızlık

 16 Fesih tarihinde çalışmamış

 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

 18 Kısa çalışma ödeneği

 19 Ücretsiz Doğum İzni

 20 Ücretsiz Yol İzni

 21 Diğer Ücretsiz İzin

 22 5434 SK. ek 76, GM 192