2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları.

 

            4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından  2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için  tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

            01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için  milli seviyede tek asgari ücret tespit edilmiştir.  Tespit edilen yeni asgari ücrete göre;

 

             1-  Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL. olarak belirlenmiştir.

 

            2- Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların  sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :      54,90 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    : 1.647,00 TL


Günlük kazanç üst sınırı :      356,85 TL,

Aylık kazanç üst Sınırı   : 10.705,50 TL olacaktır.

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların aylık ücreti kaç lira olursa olsun, 10.705.50 TL’yi aşan kısmından sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri kesilmeyecek. Ayrıca, isteğe bağlı prim ödeyen ile  5510 sayılı Kanunun 4/b  maddesi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olan ticari ve mesleki faaliyette bulunan ve  şirket ortakları da aynı şekilde aylık  sigorta primine esas kazançlarını 1.647,00 TL. den az ve 10.705,50 TL. den fazla beyan edemeyeceklerdir.

 

            3- Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılacak İşçilerinin 

                Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları:

 

            5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde, 6552 sayılı Kanunla daha önce yapılan  düzenlemeye göre,  sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için ödenecek kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri, aylık asgari ücretin 3 katı olan 4.941,00TL. üzerinde ödenecektir.

 

            4- Askerlik, doğum ve Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarımda Prim Oranları:

 

Askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanacak kişi tarafından, sigorta primine esas kazancın günlük alt sınır olan 54,90 TL ile günlük üst sınırı olan 356,85 TL arasında olmak üzere belirlenebilecektir. Hizmet borçlanması talebinde bulunacak olanların beyan edecekleri bir günlük kazancın % 32’si oranında ödenecek olan sigorta primi, bir günlük borçlanma için  en az 17,57 TL, en fazla ise 114,20 TL olacaktır.

 

5- 2016 Yılanda Uygulanacak Asgari geçim İndirimi:

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin (1.647,00) yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si,    çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuklar için % 10'u diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.   

            Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

            Yukarıda açıklanan kanun hükmüne göre, asgari geçim indirimi şöyle olacaktir:  

           

 

Medeni Hali

Aylık

Medeni Hali

Aylık

Bekar

123,53

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

148,23

Evli eşi çalışan ve  çocuksuz

123,53

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

166,76

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

142,05

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

160,58

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır

209,99

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

197,64

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

209,99

               2016 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere yararlı sonuçlar getirmesini, yeni iş ve yeni istihdam yaratmasını dilerim.                   

                                                                                                                                                   Ahmet AĞAR                                                                                                                                                                         Sosyal Güvenlik Müşaviri

                                    

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA
Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371
e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com
Web : www.ahmetagar.com

 

 


| | Bu yazi toplam 2767 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)