BORÇLANMAK İSTEYENLER İÇİN 1 NİSAN SON GÜN

 

         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu'nun geçici 8. maddesine göre, Kanunu 4/b maddesi kapsamında yani eski Bağ-Kur’lu olmaları gerektiği 1 Ekim 2008'den önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, 1 Ekim 2008 itibarıyla başlıyor. Ancak, Sigortalılığı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayacak olanların istemeleri halinde, 1 Ekim 2008 ile 4 Ekim 2000 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için borçlanma imkanı getirilmiştir.

 

1479 sayılı Kanuna göre işe başladıkları tarihten itibaren Bağ-Kur’a kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmış olmaları gerektiği halde, herhangi bir nedenle 01.10.2008 tarihine kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü, 01.Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

 

Ancak, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından olup, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 01 Ekim 2008 tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının altı ay içinde ( 1 Nisan 2009 tarihine  kadar )  talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için kanunun 89. maddesine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

 

Bir aylık hizmet borçlanması karşılığı ödenecek olan prim, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak şartı ile sigortalının kendisi tarafından belirlenecek prime esas kazanç tutarının yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak.
Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının 6 ay içinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve varsa ödenen tutar 5510 sayılı bu Kanunun 89. maddesine göre iade edilecektir.

 

Gerek 5510 sayılı geçici 8. maddenin muhteviyatından ve gerekse Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin ilgili bölümün açıklamasından de anlaşılacağı üzere, 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur Kanununa göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1/10/2008 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmekte ve 4/b kapsamında prim ödemesi gerektiği halde ödemeyenler, 01.10.2008 tarihinden 1 Nisan tarihine kadar talepte bulunup ve kendisine tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde borçlarını ödemezler ise bir daha 4/10/2000 tarihi  ile 01.10.2008 tarihleri arasında geçen süreleri borçlanamayacaklardır.  Dolayısıyla, Kuruma 4/b kapsamında kaydını yaptıranların, yaptıracak olanların sigortalılıkları, (Bağ-Kur’lu) ilk vergi mükellefiyetlerinden itibaren değil, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayacak ve istemedikleri  taktirde sigortalılık başlangıcı geriye gitmeyecektir.

 

KİMLER GEÇMİŞ HİZMETLERİNİ BORÇLANABİLECEK:

 

          5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla başlatılan, 
        - Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
        - Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
        -  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
        - Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

        4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerinin tamamını, belgelemek suretiyle borçlanabileceklerdir.

         BU 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL.

 

         YUKARIDA AÇIKLANDIĞI GİBİ, 1 EKİM 2008 ÖNCESİNE AİT   

         HİZMETLERİNİ  BORÇLANMAK İSTEYENLER ACELE EDİN.

 

4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerini borçlanarak suretiyle sigortalılık süresi olarak kazanmak isteyenlerin, 1 Nisan 2009 Çarşamba günü (bugün)  mesai saati bitimine kadar işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekiyor. 01.04.2009

 

 

    Ahmet Ağar

              Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sok. No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369-4199374   Fax : 0312- 4199371

 E-Mail: agarahmet@turmob.org.tr

 

www.ahmetagar.kom

 

 

 

| | Bu yazi toplam 3542 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)