KİSMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERİNİ

TAMAMLAMAK ZORUNDADIR.

 

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, işverenle yapımlı kısmi süreli hizmet sözleşmesi ile belirlenmiş zaman diliminde çalışan ve ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundadır. Bu durumda olan ve ayda 30 günden az  genel sağlık sigortası primi ödeyenler, sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar.

 

          Kanunda ve  Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde konuya ilişkin yapılan düzenlemelerde iş yerinde, 4857 sayılı İs Kanununu 13. maddesine göre gerek kısmi süreli  istihdam sözleşmesi gereği ve gerekse 14. maddeye göre çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu tutulmuştur.

 

                   Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 5510 sayılı Kanun’un 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen yöntemle yapılacak hesaplamada bulunacak aylık gelirine göre belirlenecektir.

 

         Buna göre;

 

           1- Aile içindeki geliri kişi başına düşen tutarı asgari ücretin üçte birinden, asgari ücrete kadar ise asgari ücretin üçte biri,

           2- Aile içindeki geliri kişi başına düşen tutarı asgari ücretten, asgari ücretin iki katına kadar ise asgari ücret,

           3- Aile içindeki geliri kişi başına düşen tutarı asgari ücretin iki katından fazla ise asgari ücretin iki katı,

          Tutarında Sigorta Primine Esas Kazanç matrahı üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi alınacaktır.

 

            Bunun anlamı şudur:

         

             - Aile içindeki kişi başına düşen gelir, 222,00 – 666,00 TL arasında ise aylık prim hesabı:

    666,00/3 X % 12 =  26,64 TL

          - Aile içindeki kişi başına düşen gelir 666,00 – 1.332,00 TL arasında ise aylık prim hesabı:

                    666,00 X % 12 =  76,64 YTL,79,92 TL

          -  Aile içindeki kişi başına düşen gelir 1.332,00 TL’den fazla ise prim hesabı:

                    666,00 X 2 X % 12 =  159,84 TL

          Aylık olarak hesaplanacak ve ay içinde eksik çalışılan gün sayısına isabet eden miktar, genel sağlık sigortası primi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili müdürlüğüne  her ay ödenecektir.  24.04.2009

                  

    Ahmet Ağar

              Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sok. No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369-4199374   Fax : 0312- 4199371

 E-Mail: agarahmet@turmob.org.tr

 


 

| | Bu yazi toplam 5084 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)