Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

            Aylık 4.941,00 Tl.  Ücret Alanlara da uygulanacaktır.

                                                                                                                                                             

I- GİRİŞ:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki kararında, 20.05.2017 tarih ve 10326 sayılı kararı ile değişiklik yapılarak, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği, prime esas günlük kazancı 164,70 TL ve altında olanlara da uygulanacağına karar verilmiştir.

 

Bu makalenin konusu, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde aylık 4.941,00 TL ve altında ücret alanların yararlanabilecekleri sigorta prim desteğinin uygulanması ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

 II- Halen Aylık 3.300,00 TL ve Altında Ücret Alanların Yararlandığı Prim Desteği:

 Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  geçici 71 inci maddesi uyarınca, 2017 yılında özel sektör işverenlerine sağlanacak sigorta prim desteği tutarının belirlenmesine ilişkin  olarak, Bakanlar Kurulu’nun 22.02.2017 tarihili Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Kararına göre, 4/a kapsamında (emekliler hariç) haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerce; 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak sigorta primine esas kazanç 110 TL, günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak belirlenmişti. Aylık sigorta matrahı 3.300 TL ve altında olan (Günlük 110 TL) sigortalılardan bu kapsama giren her bir gün için günlük destek tutarı 3,33 TL olarak ve toplamda 30 gün için 99,90 TL asgari ücret desteği verilmekte ve bu uygulama halen devam etmektedir.         

2017 yılı ocak ile aralık ayları için günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmekte/edilecek ve bu tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.

 

 III- Toplu İş Söçzleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Aylık 4.941,00 TL ve Altında Ücret          Alanların  Yararlanacağı  Yararlandığı Prim Desteği:

 Bakanlar Kurulu’nun 20.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 16.05.2017 tarih ve 2017/10326 sayılı kararı ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71.  maddesi hükmüne göre 2017 yılında sağlanacak olan sigorta prim desteği için  daha önce tespit edilen 110 TL prime esas günlük kazanç tutarı, 6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 164,70 TL olarak uygulanacaktır. 

Bakanlar Kurulunun bu kararına göre, 01.05.2017 tarihinden itibaren 2017 yılı için sağlanacak alan destek tutarına gün sayısının tespitinde  dikkate alınacak sigorta primine esas günlük kazanç tutarı, 164,70 TL, aylık ise tutarı 4.941,00 TL altında olan sigortalılardan, bu kapsama giren  her bir gün için,  desteğe esas günlük tutar 3,33 TL olarak  belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu’nun  söz konusu kararına göre, 6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 2017 Mayıs ayından itibaren cari aylara ilişkin verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında ( emekliler hariç)  haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, aylık  ücreti 4.941,00 TL  (günlük 164,70 TL) ve altında olan  her bir sigortalı için (30 X 3.33) aylık 99,90 TL. olarak işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

 

Özetlemek gerekirse, daha önce bütün işyerleri için aylık 3.300,00 TL ve altında ücret alan sigortalılar asgari ücret prim desteğinden yararlanabilmekte iken, 01.05.2017 tarihinden itibaren, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için aylık 4.941,00 TL, günlük 164,70 ve altında ücret alan sigortalıların, toplam prim ödeme gün sayıları esas alınarak 3.33 ile çarpılması suretiyle prim desteğinden yararlanabileceklerdir.

 

           IV- Sigorta  Primi Desteğinden Yaralanamayacak Olanlar:

 

            1- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma (SGK) veremeyenler,

2- yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi,

            3- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar, sigorta primi desteğinden yararlanamazlar.

 

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu sigorta primi desteğinden yararlanacaktır.

 

           V- Sonuç:

 

  01.05 2017 tarihinden itibaren 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde, aylık 4.941,00 TL ve altında ücret alan sigortalılar için uygulanacak olan sigorta primi desteği, bu kapsamda bulunan ve özellikle sigortalı sayısı çok olan işverenlere, maddi anlamda son derece önemli avantajlar sağlayacaktır.

 

                                                                               Ahmet AĞAR

                                                                                 Sosyal Güvenlik Müşaviri              

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA                                                                                        

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371                                                                                                          

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com                                                                                                       

Web : www.ahmetagar.com

 

 

| | Bu yazi toplam 1039 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)