YABANCI İŞÇİLERİN İKAMET TESKERESİ VE SİGORTAYA BİLDİRİMİ

                                                                 

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

         Bilindiği gibi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve  çalışma izninin ikamet izni sayılmasını düzenleyen 27. maddesi 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

          11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesine göre; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Belgesi, aynı zamanda ikamet izni de sayılacaktır.

          Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 11.04.2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecek ve dolayısıyla ikamet teskeresi alınmasına gerek kalmayacaktır 

 6458 sayılı Kanun  ve buna paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun  2014 / 5 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelgede yabancı sigortalıların bildirimi konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerle işverenlerin;

- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde,

- Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. İşyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

  11.04.2014 tarihinden itibaren emniyet müdürlükleri için kullandırılan 15 günlük müracaat süresi artık dikkate alınmayacaktır. Eski işyeri ise 30 gün, yeni tescil edilen bir işyeri ise 30 gün + bir ay olmak üzere bu süre içerisinde verilmiş işe giriş bildirgeleri süresinde verilmiş sayılacaktır. İşyeri bildirgesi, 30 günlük sürenin sona erdiği tarihte mesai bitimine kadar mutlaka Kuruma elden veya posta yolu ile intikal ettirilmesi gerekmektedir. 30 günlük süre içinde kalmak kaydıyla elden verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için de idari para cezası uygulanmayacaktır.

 28.02.2014 tarih, 2014 – 5 sayılı Genelgenin yayımı tarihinden önce yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işverenlerin müracaatları halinde bu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, 21.08.2013 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Ülkemize bir iş için gönderilenlerin yurtdışında sigortalı olduklarını kanıtlayıcı belgelerle belgelendirmeleri halinde bu kişiler artık 5510/4-a maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaklar ve haklarında başka bir işlem yapılmayacaktır. 21.08.2013 tarihinden sonra 3 aylık sürenin dolması nedeniyle sigorta kapsamına alınmış ve bu şekilde işlem yapılmış olanların, buna ilişkin  düzeltme talep etme yani sigorta kapsamında çıkarılması talebinde bulunabilirler. Sonuç olarak;

 1- 6458 sayılı Kanunla, 4817 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemeye göre, 11.04.2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecek ve alınmasına gerek kalmayacaktır.

 2- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre ve SGK’nın 28.02.2014 tarih ve 2014/5 sayılı Genelgesinde belirtildiği gibi, 21.08.2013 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Ülkemize bir iş için gönderilenlerin yurtdışında sigortalı olduklarını kanıtlayıcı belgelerle belgelendirmeleri halinde bu kişiler artık sigortalı sayılmayacaktır.

 

 

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

 

| | Bu yazi toplam 4424 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)