İŞÇİ ÜCRETLENİN BAKNALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ

 

            Uzun süreden beri gündemde olan “İşçi Ücretlerinin Bankalar Aracılığıyla

Yapılması” ile ilgili Yönetmelik 18.11.2008 tarihinde (Bugün) yayımlanmış

bulunmaktadır.

 

          01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğü girecek olan Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın  Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik hükmüne göre,   İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı    işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü yükümlüdürler.

 

           İşçiye ödenecek ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerinin bankalar aracılığıyla ödemek zorunda olan işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde bu ödemeleri, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapmak zorundadırlar.

         

          İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102. maddesi uyarınca her işçi  ve her ay için 179,00 YTL idarî para cezası ödemek zorunda kalacaktır. 16.11.2008

 

 

Kaynakça:

 

Ağar Ahmet,Mesleki Eğitim Almamış İşçiler Ağır İşlerde Çalıştırılamayacak,

İşçi Ücretleri Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlu Olacak”

Sosyal Güvenlik Dünyası  Dergisi

2009/ Ocak, Sayı: 53, Sayfa: 131

 


 

| | Bu yazi toplam 3609 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)