İSTİRAHATLI OLAN SİGORTALILARIN  İSTİRAHAT RAPORLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAZLIK KAYDI GİRİŞLERİNİN SGK’YA BİLDİRİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLİMİŞTİR:

02.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile istirahat raporlarının, istirahatın  bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi uygulaması değiştirilmiştir. 

Söz konusu tebliğde yapılan yeni düzenlemeye göre;

02.03.2013 tarihinden itibaren işgöremezlik raporu alacak olan sigortalıların istirahatlı oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıkları, eskiden olduğu gibi, işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda  (internet kanalıyla) gönderilecektir.

Bu kapsamda;

            Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  www.sgk.gov.tr internet adresindeki  “İŞVEREN” menüsünden,

-“Çalışılmadığına Dair Bildirim Girirşi”,

-“Kullanıcı Şifre Ekranı”,

-“Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,

-“Giriş”

bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle, sigortalıların raporları, hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilecektir.

 Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahatlı) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecektir.

 Örnek: 02.03.2013 ile 23.03.2013 tarihleri arasında biten istirahat raporları, en geç 23.04.2013 tarihine kadar verilecektir.

 

                                                                                                                                                        Ahmet Ağar

                                                                                                                                           Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sok. No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369-4199374   Fax : 0312- 4199371

e-posta : ahmetagar@ahmetagar.com

e-posta : agarahmet@turmob.org.tr


| | Bu yazi toplam 10125 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)