İşyerindeki İşçi Sayısına İlave İşçi Alan İşverenlere
 Üç Ay Süreyle 2.020,80 TL Ücret Desteği Sağlanacaktır.

        ı- GİRİŞ:

              Bilindiği gibi, 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine eklenen yeni bir düzenlemeyle, işyerindeki ortalama işçi sayısına ilave olarak  01.02.2019  ila 30.04.2019 tarihleri arasında yeni işçi alacak olan işverenlere, üç ay süreyle bu maddede yazılı bulunan prim desteği ile birlikte aylık 2.020,80 TL. tutarında ücret desteği de sağlanacaktır.

Bu makalenin konusu, 7166 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 2018 yılında işyerinde en az bildirimi yapılmış olan işçi sayısına ilave olarak yeni işe alınacak işçiler için sigorta prim desteğine ilave olarak getirilmiş olan üç ay süreyle aylık 2.020,80 TL tutarındaki ücret desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

II- Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olarak Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin Üç Ay süreyle Aylık 2.020,80 TL Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları:

           Sosyal Güvenlik Kuruma Tarafından bu konuya ilişkin olarak henüz bir genelge yayımlanmamış olmakla birlikte, teşvik kanunlarındaki genel ilkelere göre, ücret desteğinden yararlanmanın şartları ve kıriterleri şunlar olacaktır. Buna göre;

01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Tl ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, (2.020.80 Tl) fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır.

             III- Ücret Desteğinden Yararlanmanın Diğer Önemli Şartları

            1- 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınacak olan işçilerin, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından olmaları,

             2- İşe alınanların; işe alındıkları aydan önceki son üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamınsa SGK’ya bildirilmemiş olmaları,

             3- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4/b  (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmamaları veya emekli olmamaları,

             4- İşverenin söz konusu üç aylık ücret desteğinden yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede işçinin iş sözleşmesinin feshedilmeden çalıştırılmaları,

           5- İşveren tarafından 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınacak olan işçiler için üç ay süreyle bu maddede yazılı bulunan prim desteğine ilave olarak aylık  2.020,80 TL tutarında ücret desteğinden yararlanabilmek için işverenin taksite bağlanmış olan borçları hariç, SGK’ya herhangi bir borcunun bulunmamış olması, 

6- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş olması,

7- Ayrıca, işverenin çalıştırdığı işçileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği

sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde yapılmış herhangi bir tespitinin bulunmamış olması,

   Gerekmektedir.

IV- İşverenlere Sağlanacak Olan Ücret Desteği Prim Borcuna Mahsup Edilecek:

Yukarıda yazılı bulunan bu şartları ihtiva eden ve belirtilen nitelikteki işçileri işe alan işverenlere üç ay süreyle sağlanacak olan bu ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, işverene nakit olarak ödenmeyecektir.

 V- Sonuç:

             7166 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde yapılan bu düzenlemeye göre işverenler tarafından, 2018 yılı Ocak ila Aralık aylarında aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan/alınacak olan işçiler için bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç ay süreyle aylık 2.020.80 Tl. tutarında ücret desteği sağlanacaktır. İşverene sağlanacak olan bu ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, işverene nakit olarak ödenmeyecektir.

             Yeni işçi istihdamına yönelik olarak yapılan bu düzenleme, işçiye ihtiyacı olan işverenlere maddi anlamda önemli bir avantaj sağlanacak ve iş bulamayan işçilerin iş bulmalarına ve yeni istihdama sınırlı sayıda da olsa  bir  katkı sağlayacaktır.

                                                                                               Ahmet Ağar
                                                                                   Sosyal Güvenlik Müşaviri   

                        

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

| | Bu yazi toplam 752 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)